خدا را بر هر چه بود سپاس مى گوییم، و در کار خود بر آنچه خواهد شد کمک مى طلبیم، سلامت در عقاید را از او خواهانیم چنانکه تندرستى را از او مسألت داریم. اى بندگان خدا، شما را سفارش مى نمایم به ترک دنیایى که شما را ترک مى کند گرچه شما ترک آن را دوست ندارید، دنیایى که بدنهایتان را کهنه مى نماید گرچه شما علاقه دارید تازه بمانید. شما نسبت به دنیا همچون مسافرانى هستید که راه را طى کرده و آن را به پایان برد ه اند، و نشانه اى را قصد کرده گویا به آن رسیده اند. آن که مرکب به سوى هدف مى راند مگر امیدوار است در چه مدتى براند تا به آن برسد؟ وکسى که برایش مدتى معین شده که از آن تجاوز نخواهد کرد چه مقدار امید به درنگ دارد با آنکه براى بیرون رفتن از دنیا مرگ با شتاب او را به جلو مى راند؟!
پس در عزت و فخر کردن به دنیا رقابت نکنید، و به زیور و نعمت آن گول نخورید، و از رنج و سختى آن بیتابى مکنید، زیرا عزت و فخرش از میان مى رود و زیور و نعمتش فانى مى شود، و رنج و سختى آن پایان مى پذیرد، و هر مدت آن به آخر مى رسد، و هر زنده آن مى میرد. آیا براى شما در آثار گذشتگان مایه خوددارى از گناه نیست؟ آیا براى شما در سرگذشت پدرانتان بینش و عبرتى نیست اگر اهل تعقّل باشید؟ آیا ندیدید که گذشتگان از شما برنمى گردند، و براى ماندگان بقایى نیست؟ مگر مردم دنیا را نمى نگرید که شبانه روز داراى حالاتى گوناگون هستند؟: مرده اى است که بر وى مى گریند، و دیگرى را تسلیت مى دهند، یکى مبتلا به بیمارى شده برزمین افتاده، و آن دیگر به عیادت مریض مى رود. یکى درحال جان کندن است، و دیگرى به دنبال دنیاست در حالى که مرگ او را دنبال مى کند، و یکى در بى خبرى است و خدا از او غافل نیست، و به دنبال گذشته باقى مانده هم مى گذرد.
آگاه باشید، از نابودکننده لذّات، و برهم زننده عیش ها، و قطع کننده آرزوها یاد کنید آن زمان که شتابان به سوى گناهان مى روید. و براى اداى حق واجب خداوند، و سپاس نعمتها و احسان بى شمارش از او کمک بجویید.

۱۳٩۱/٢/٥ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ توسط احسان نظرات ()
تگ ها: