حدیث دل

مکتب عشق ... احادیث و روایت دارد:
"که دل آزاری و آشوب، ... نهایت دارد! "
انتهای سفر عشق، ... همینجاست! که دل،
عرض شرمندگی و ... قصد شکایت دارد
شکوه ها، ... از تو و از درد جگرسوز من و،
دل بی ذوق و سر، سر به هوایت دارد
"سرپناه" از پس این قافیه ها می جویم
از دو چشم تو که سودای جنایت دارد
می روم ، می روم، از شهر تو، هر چند هنوز
دل، هزاران غزل و قصه برایت دارد
بی هوا، می روم و بند می آید نفسم
این نفس، بد رقم! عادت به هوایت دارد
ما که رفتیم! بمان در دل این شهر شلوغ
که هزاران دل افتاده به پایت دارد
آریا وطنخواه

/ 2 نظر / 13 بازدید
لیلا

ای باباببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا قصه این شعر و شاعریها رو ما که نفهمیدم

لیلا

کجایید پ دوباره [متفکر]