دعون رسمی برای بازدید

خوشحال می شویم سر بزنید.

اگه آماده ای اینجا رو کلیک کن.

/ 3 نظر / 13 بازدید

ما به اندازه کافی تبرک شدیم !! حالا نوبت شماست ...!! راستی اومدی بگو یه گاوی گوسفندی شتری مرغی چیزی از جلوت پات رد کنیم !!! ( نمی کشیم !! چون گرونه !!)

سپیدار

یا من خنگم یا بازم من خنگم[نیشخند] قضیه چیه؟ً[سوال] من نگرفتم[متفکر]

سپیدار

[خنده]منظورم این بود که خب این دعوته برا چی بود ؟؟ علت را درنیافتیم گفتیم شاید ما خنگیم[سوال][نیشخند]