نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا بار خدایا مرا به قضا و قدر خود دلخوش گردان ، و سینه ام را در چیزهایی که مقدر نموده ای فراخ کن و اعتماد و تکیه گاهی به من ببخش تا با آن اقرار کنم که قضا و قدر تو جز به نیکی روان نگشته، و شکر و سپاس مرا برای خود بر آنچه از من بازداشته ای از شکرم تو را بر آنچه به من بخشیده ای کاملتر قرار ده خدایا رضایم به قضای توست و می دانم من اگر اشتباه کنم تو نمی کنی

/ 2 نظر / 3 بازدید
میثم کربلائی

و علی عیله السلام فرمود : حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هر کدام طرفدارانی است ، اگر باطل پیروز شود ، جای شگفتی نیست ، از دیرباز چنین بوده ، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند ، اما کمتر اتفاق می افتد که چیز رفته بازگردد.

میثم کربلائی

ان الله اذا احب عبدا ، غته بالبلاء غتا خداوند وقتیکه بنده ای را دوست بدارد او را در شدائد غرق می کند . سختی ها و شکنجه ها و گرفتاری هایی که برای یک نفر در اثر حق گویی و حق خواهی و در اثر شخصیت انسانی و ملکوتی پیش می آید ننگ و عار نیست ، افتخار است . تاریخ جهان پر است از کشته شدن های شرافتمندانه و زندانی شدن ها و زجر و شکنجه دیدن ها در این راه . این طور گرفتاری ها نه تنها مایه ی فخر خود آن بزرگان است بلکه سند افتخار بشریت است . کتاب بیست گفتار نوشته ی استاد شهید مرتضی مطهری صفحه ی 193