برای غزه

این متن رو امروز یکی از دوستان برام فرستاد. با توجه به اوضاع موجود و علاقه ام به دکتر خیلی به دل نشست.


ای خدای کعبه

این مردمی را که همه عمر،صبح و شام در جهان ، رو به خانه تو دارند

                              رو به خانه تو می زیند و رو به خانه تو می میرند

این مردمی را که بر گرد خانه ابراهیم تو طواف می کنند،

                              قربانی جهل شرک ودر بند جور نمرود مپسند...

ای خداوند

آنان که به آیات تو کفر می ورزند و پیامبران تو را به ناحق می کشند ونیز مردانی را که از مردم برخواسته و به عدالت و برابری می خوانند نابود می کنند،

                                                                بر جهان مسلطند...

 و تو ای محمد

     پیامبر بیداری و آزادی و قدرت

                             در خانه تو حریقی دامن گستر در گرفته است

و بر سرزمین تو سیلی بنیان کن از غرب تاختن آورده است

و خانواده تو دیریست که در بستر سیاه ذلت به خواب رفته اند

                                                               بر سرشان فریاد زن

                                                                     قم فانذر...

                                                                   بیدارشان کن

و تو ای علی،  ای شیر،  مرد خدا و مردم

                                 رب النوع عشق و شمشیر

ما شایستگی شناخت تو را از دست داده ایم

                                 شناخت تو را از مغز های ما برده اند...

اما عشق تو را علی رغم روزگار، در عمق وجدان خویش ، در پس پرده های دل خویش ، همچنان مشتعل نگه داشته ایم

تو ستمی را بریک زن یهودی که در ذمه حکومتت می زیست تاب نیاوردی

و اکنون مسلمانان را بر ذمه یهود ببین

                                    و ببین که بر آنان چه می گذرد

ای صاحب آن بازو که یک ضربه اش از عبادت دو جهان برتر است

                                                          ضربه ای دیگر...

/ 0 نظر / 3 بازدید