ماندنی

اگه یه روز دیدی نمی تونی بمونی، فکر نکن موندنی نیستی. نتونستن رو یه وقت پای ذاتت نویسیا، متقابلا عهد می بندم نتونستنت رو پای نخواستن ننویسم.

/ 3 نظر / 9 بازدید
عسل بانو

گاهی باید رفت حتی اگرجایی برای رفتن نباشد

فروغ خاموش

اول که دلم خون شد!!اما خون باریدن عرضه میخواد!!که من ندارم... دوم اینکه هستم اگر میروم, گر نروم نیستم[چشمک]