من خدا رو قبول دارم، اما فقط از کایزر شوزه می ترسم.

بزرگترین حقه ابلیس این بود که دنیا رو متقاعد کرد که چیزی به نام ابلیس وجود نداره.

چه جوری میتونی از پشت به ابلیس شلیک کنی ؟ اگه تیرت خطا رفت چی ؟

به نظرتون کایزر شوزه ایران کیه؟

/ 1 نظر / 5 بازدید