28 اردیبهشت، خیام

جامی است که عقل آفرین می زندش

صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش

این کوزه گر دهر چنین جام لطیف

می سازد و باز بر زمین می زندش

 

بعد نوشت: لوگوی گوگل در 28 اردیبهشت

/ 6 نظر / 14 بازدید
عاشقانه های حوا

فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام میکـــــند.... آخ اگــــــــر بــاشـــــــی..... بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد....!!!!

سپیدار

مخلص یرادر! کم پیدایی؟!!

ادرینا

سلام احسان خوبی؟ ببخشید که نیستم سوژه ای نیست که بنویسمش انگیزه ای هم...خوب نیست! شرمنده!

عسل بانو

بر زمین می زند این بی مروت روزگار[گل]

lمعصومه افسری

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام یک نفر پا بستی زن گفت هر آنچه گویی هستم آیا تو چنان که می نمایی هستی ؟ حکیم عمر خیام