گیر

نمیدونم چرا یه روز که می خوای مثل بچه آدم، با وقار و جنتلمن مآبانه بری سر کار، کارتو کنی، برگردی خونه، مدام بهت گیر می دن که چته؟ مشکلت چیه؟ چرا ناراحتی؟ مهندس امروز دپیا! چیزی شده؟ نگرانتما! .....

بابا به خدا، به خدا الآن دقیقا مثل یه آدم عادی ام. سنگین و محجب و با وقار! این قدر گیر ندین، یواش یواش واقعا یه چیزیم می شه ها!

/ 1 نظر / 3 بازدید
به لیمو

آی گفتی...منم همیشه این مشکلو دارم...انگار می خوان به زور بهت تلقین کنن که حالت باید بد باشه[سبز]