برای تعطیلات نداشته

در راستای افزایش بازدهی در شرکت و حصول به تولید ناب و چابک و نظر به اینکه تمامی زیرساخت ها، تجهیزات و برنامه ها بر محمل نیروی انسانی است که به تولید منجر می گردند، باید این چند روز تعطیلی رو تا پاسی از عصر در شرکت بگذرانیم. سرویس ایاب و ذهاب نیز جهت خدمت رسانی به عموم عزاداران، از محل ایستگاه فراهم می باشد. برای آن شرکت چابکی و برای کارکنان صبر آرزومندیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید