برای کاوه

کاش کاوه اشتهاردی در جمهوری اسلامی به اندازه مهدی هاشمی سهم داشت!
کاوه اما بابا ندارد که از او دفاع کند. بابای کاوه سال هاست که به شهادت رسیده است. بابای کاوه رئیس مجمع تشخیص مصلحت هیچ کجا نیست. بابای کاوه فوق فوقش یک شهید است…
آری، کاوه اشتهاردی فرزند شهید است و این مهدی هاشمی است که پدر دارد.

                                                                                              قدیانی-جوان

/ 0 نظر / 14 بازدید