جالب بود و البته بعید

برای بقا در محیط سیاسی یا باید در اردوگاه شیران باشی یا اردوگاه روباهان. اگر این وسط باشی خورده می شوی.

شبه روشنفکران ما شنا گران قابلی هستند که اگر آب گیرشان بیاید دیکتاتور های خوبی می شوند.

قطار تا حرکت نکند سنگش نمی زنند.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید