آخرین یافته من

اخیرن دریافته ام که:

پول خرد و کارتن خالی آنقدر برای سوپر سر کوچه مهم است که پایان نامه برای من.

 

*پی نوشت طولانی تر از متن: چند روز پیش جایی خوندم که هنرمند مردمی، بهاره رهنما، تا یک سال در هیچ پروژه سینمایی حاضر نخواهد شد. یاد دوران لیسانی افتادم که از ۴٠چراغ همه جاشو می خوندم الا نوشته های این خانم بازیگر، و این که حضورش در هر فیلمی از پارامترهای منفی بود که توی تصمیم گیری من برای دیدن اون فیلم تاثیر می ذاشت. امیدوارم که بعد از بازگشت،خانم دکتر جای دیگه ای رو برای خدمت به مردم انتخاب کنه.

/ 0 نظر / 7 بازدید