وکیل الرعایا قربانی

ابراهیم رضاپور نامی در کرج متمایل گردیدند جهت وکالت در خانه ملت. از احوالات روحیات ایشان همین بس که در بنری در محل میتینگ تبلیغاتی به خط درشت مرقوم فرموده اند که مهندس ابرهیم به قربانگاه می رود، مهندس جان بپا یه وقت نبُرَنِش به خطا حلقومت را.

/ 1 نظر / 15 بازدید
ليلا

چه خوب تر ميشد اگر اسمش اسماعيل بود