اکسپرسیونیسم

اکسپرسیون در لغت به معنای "‌‌‍‌بیان، عبارت، حالت و چهره" است و اکسپرسیونیسم به هر اثر هنری اطلاق می شود که بیشتر به نمایش احساس ذهنی و درونی تمایل داشته باشد تا مشاهده ی عینی و بیرونی. اکسپرسیونیسم از همان ابتدا، مکتبی بود برای نمایش دلتنگی ها و خفقان دنیای مدرن. از سوی دیگر، سنت و قراردادهای دست و پا گیر موجود در قالب های هنری گذشته را نیز نفی می کرد. همین مسئله، اکسپرسیونیست ها را به فکر تغییر وضع موجود و حرکت در مسیری جدید انداخت. از این رو می توان اکسپرسیونیسم را یکی از آغازگران هنر پست مدرن دانست.

عنوان «اکسپرسیونیسم» در سال ۱۹۱۱ برای متمایز ساختن گروه بزرگی از نقاشان به کار رفت که در دههٔ اول سدهٔ بیستم بنای کار خود را بر باز نمایی حالات تند عاطفی، و عصیان گری علیه نظامات ستم گرانه و ریاکارانهٔ حکومت‌ها، و مقررات غیر انسانی کارخانه‌ها، و عفونت زدگی شهرها و اجتماعات نهاده بودند. این هنرمندان برای رسیدن به اهداف خود رنگ‌های تند و تشویش انگیز، و ضربات مکرر و هیجان زدهٔ قلم مو، و شکل‌های اعوجاج یافته و خارج از چارچوب را با ژرفا نمایی به دور از قرار و سامان ایجاد می‌کردند و هرآنچه آرامش بخش و چشم نواز و متعادل بود از صحنهٔ کار خود بیرون می‌گذاشتند. بدین ترتیب بین سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۳ مکتب اکسپرسیونیسم با درکی خاص از هنر خاص ونسون ونگوگ و به پیشتازی نقاشانی چون کوکوشکا، امیل نولده و کرشنر در شهر درسدن و با عنوان «گروه پل» به وجود آمد.

عقاید اکسپرسیونیستها:

 ١- نفی جامعه سرمایه داری و مدرنیته: اکسپرسیونیستها می خواهند جامعه سرمایه داری و زندگی های پرتجمل، منظم و حساب شده بورژوازی را از بین ببرند و کلاً با زندگی مدرنیته، از خودبیگانگی و اختلاف طبقاتی درجامعه مخالف هستند.

٢- نفی قالبهای سنتی: این مکتب، سنت، نظم ، قوانین و قراردادهای موجود در قالبهای هنری گذشته را نفی می کند. درواقع اکسپرسیونیستها به دنبال از بین بردن ارزشهای پیشین وبه وجود آوردن ارزشهای جدید هستند و دراین امر گاهی نیز زیاده روی و افراطمی کنند.

٣-تغییر وضعیت موجود: اکسپرسیونیستها نگاهینو به زندگی دارند که با نوعی عصیان و طغیان همراه است. آنان خود را از یکطرف تحت فشار زندگی در حال پیشرفت ومدرن شهری می بینند واز طرف دیگر تحت فشار نوعی احساس خطر پیش از وقوع حادثه هستند و همین احساس خطر و اضطراب درونی، آنان را به فکر تغییر وضعیت موجود می اندازد.

۴-هنر انتزاعی: اکسپرسیونیسم دوران هنر آبستره است . پیروان این مکتب ، تقلید و پیروی ازطبیعت را در ادبیات و هنر اکسپرسیونیست جایز نمی دانند. چون به عقیده آنان تقلید مستقیم از طبیعت به دلیل اینکه مانع خلاقیت هنرمند می شود، دیگرجایی در هنر مدرن ندارد. بلکه هنر در دنیای جدید بیشتر با انتزاع (Abstration) خلق می شود و به این وسیله هنرمند، فریادهای درونی، اسرار،دلتنگی ها، رنج ها، فشارهای ناشی از این دنیای مدرن را در هنرخود بیانمی کند.

 قالبهای ادبی وهنری:

 ١-نقاشی: اکسپرسیونیستها در وهله اول افکار وعقاید خود را در قالب نقاشی به تصویرمی کشند. نقاش سبک اکسپرسیونیسم با الهام و تأثیری که از طبیعت می گیرد،انگیزه و احساسی درونی در او برانگیخته می شود که آن را بطور غیرمستقیمدراثر خود منتقل می کند. برخلاف امپرسیونیستها که بطور مستقیم از طبیعتالهام می گیرند.

٢-شعر: اشعار اکسپرسیونیستها «بیانواقعیت» و «تصویرسازی» است و هدف آنان از ایجاد این تصویر در ذهن خواننده این است که می خواهند از واقعیت برای خواننده دنیای رؤیایی بسازند. آنان دراین زمینه از ترجمه اشعار رمبو و بودلر فرانسوی نیزبسیار بهره برده اند.

٣-تئاتر: بعد از نقاشی و شعر،اکسپرسیونیستها قالب تئاتر را برای ارائه کارها و تفکرات خود ترجیح میدهند. درواقع تئاتر اکسپرسیونیستی پایانی برای تئاتر روانشناختی و طبیعت گرا یا ناتورالیستی است. نمایشنامه نویسان این سبک به مسائل روز جامعه مانند جنگ، خشونت، انقلاب و مشکلات نسل جدید می پردازند. آنان می خواهند تماشاگر را بادیدی که از دنیا و جامعه خود دارند آشنا کنند. اغلب این نمایشنامه نویسان تحت تأثیر کارهای اوگوست استریندبرگ(August Strindberg)  هستند. این نویسنده سوئدی اولین نمایشنامه های سبکاکسپرسیونیستی را ارائه داده است.

رمان، موسیقی، سینما، معماری،هنرهای تزیینی و تبلیغاتی از دیگر قالبهایی است که هنرمند اکسپرسیونیسم از طریق آنها، مخاطبان را با تفکر، عقاید و احساسات خود آشنا می کند.

 موضوع و مضمون آثار اکسپرسیونیستی

مرگو پایان زندگی، بی هدفی و پوچی دنیا، بروز احساسات درونی، بیان عقایدمذهبی و اخلاقی ازجمله مضامین اشعار اکسپرسیونیستها است. تغییروضعیت، بازگشت، شورش و انقلاب از اصطلاحهای رایج درآثار نویسندگان وشعرای اینمکتب است. که طرح این موضوعها اغلب با شدت بیان، صحنه پردازی های خیالی وبازگوکردن واقعیتهای ذهنی نویسنده همراه باکمی افراط بیان می شود. اکسپرسیونیستهامعمولاً صحنه های دلخراش و حوادث زندگی را به تصویر می کشند و درآثار خودعذاب، دلزدگی و بحران زندگی و تمدن مدرن را بیان می کنند

منبع:ویکی پدیا و ایران جمعه

/ 0 نظر / 4 بازدید