مجمع بیمه دی برگزار شد

طبق آخرین اخبار واصله، مجمع عمومی بیمه دی در شرایط مطلوب و با اخبار بسیار خوشایند از وضعیت بنیادی شرکت برگزار شد. تعدیل پیش بینی سود، پذیرش در بورس و افزایش سرمایه مجدد (اینبار در تابلوی بورس) از جمله اخبار مربوطه می باشند. البته تصمیم گیری برای تقسیم سود به جلسه ی آتی که دو هفته دیگر برگزار خواهد شد موکول گردید. براساس گزارشات واصله نماد شرکت در روزهای ابتدایی هفته آتی بازگشایی خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید