جام بلا

حالم خوب نیست، یه همشهری نوشت، به دل نشست؛

هر که در این بزم مقرب تر است........... جام بلا بیشترش می دهند

(بلاگ روزهایم، خاطراتم، زندگیم ...)

/ 3 نظر / 9 بازدید
اسما

زیبا بود با تبادل لینک موافقی؟

زهره

سلام خبر تازه ای نشد؟ حالشون خوبه فروغ خانم؟[ناراحت][نگران]