فشار

هرچی به خودم فشار میارم تا یه پست پر روحیه بذارم نمیشه، ذهنم پر از تردید و شک و بلاتکلیفیه. نسبت به آینده نزدیک کاملا بدبینم، اونقدر کم تحمل شدم که انتظار واسه آینده دور هم از توانم خارجه. پر شدم یکسره از تصمیمات لحظه ای. خدا خودت این روزا رو زودتر بگذرون. تحمل خیلی چیزا سخت شده.

/ 1 نظر / 3 بازدید
میروکیلی

این پستتون با روحیه نبود ولی برای من یه جور دلداری بود چون فکر میکردم فقط من همچین حال و هوایی دارم. گاهی به مادرم و حتی به مادر بزرگم حسودیم میشه تو دلم میگم خوش به حالشون بیشتر مسئولیت های مهم زندگیشون رو انجام دادن و دیگه یه راه مبهم و بی پایان جلوی خودشون نمیبین. نمیدونم اونها هم وقتی به سن من بودن اینقدر احساس خستگی میکردن یا نه...