هیچ

این چند روزه که کارم عوض شده، ذهنم پر شده از نماد سهم و قیمت و رقابت و عرضه و آستانه و اخابر و حفاری و این جور چیزا، لذا نمی نمی یاد.

پس فعلا هیچ!!!!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
پریسا

what a good job! congradulatins...