وَ لا عَیْباً إِلا سَتَرْتَهُ

اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لِی ذَنْبا إِلا غَفَرْتَهُ وَ لا هَمّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَ لا سُقْماً إِلا شَفَیْتَهُ وَ لا عَیْباً إِلا سَتَرْتَهُ وَ لا رِزْقاً إِلا بَسَطْتَهُ وَ لا خَوْفاً إِلا آمَنْتَهُ وَ لا سُوءاً إِلا صَرَفْتَهُ وَ لا حَاجَةً هِیَ لَکَ رِضاً وَ لِیَ فِیهَا صَلاحٌ إِلا قَضَیْتَهَا یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین.

خدایا!بر من گناهى مگذار، جز آنکه بیامرزى و اندوهى منه جز آنکه از دلم بردارى و نه دردى مگر آنکه شفا دهی و نه عیبى مگر آنکه بپوشانى و نه رزقى مگر آنکه گسترده‏ سازى و نه ترسى جز اینکه مرا از آن ایمنى دهى و نه پیش‏آمد بدى مگر آنکه آن را برگردانی و نه حاجتى که تو را در آن رضایت و مرا در آن مصلحت است مگر اینکه روا کنى ای مهربانترین مهربانان.

/ 1 نظر / 23 بازدید