مولانا

سودای تو را بهانه ای بس باشد 

مدهوش تو را ترانه ای بس باشد

در کشتن ما چه می زنی تیر جفا

ما را سر تازیانه ای بس باشد

/ 2 نظر / 3 بازدید
در جستوی ....

و روزها میگذرند ٬ بی آنکه از تو بپرسند در چه حالی... و آدمها میروند ٬ بی آنکه به یاد آورند تو چه خواسته ای... و دنیا می چرخد ٬ بی آنکه بپرسد می خواهی با من بیایی... پس تو هم: بگذر٬ از همه کسانی که تو را گذاشتند و رفتند! برو ٬ به سمت موفقیتی که برای خودت رقم می زنی! و سرشار از شادمانی برترین بودن در شکر این موهبت با زمین بچرخ! و فراموش نکن! تو به تنهایی از پلها نگذشتی... دست دیگری در کار بود که ماندی...

سحر

از نبودن تو ، تا شبهایی که به یادت سحر نشد . . . از زخم هایی که به جانم افتاده است ، تا لحظه ی خواستن چشمهایت . . . راهی نمانده است . اما بی تو ، آرزوهایم خفه شده اند ، ذره ذره جان دادند تا به اینجا که نیستی برسم . . . مثل همین لحظه که می نویسم برایت ، من مانده ام ، با یادی که از حضورت ساخته ام در یادم . . . من و نبودن و نبودن و نبودنت . . . . . اما بی خیال ! جایی دیگر تو را خواهم جست ، شاید جایی دیگر ، خیلی دور ، خیلی نزدیک . . . سلام صبح بخیر قشنگ بودمهربون....با آپ جدیدی به روزم ..خوشحال میشم عطر قدمهای سبزتون فضای کوچک کلبه ام پرکنه....روز دل انگیزی داشته باشی مهربون روزخوش [گل]