فلاش بک

١٣۶٣   هست شدم

١٣۶٩ دانش آموز

(جالبه که توی دهه ٧٠ مورد قابل ذکری ندارم)

١٣٨٢ دانشجو

١٣٨۶  لیسانسه، دانشجوی ارشد و کارشناس مهندسی صنایع

١٣٨٧ مزدوج

١٣٨٨ کارگزار بورس اوراق بهادار

١٣٨٩ ان شاءاله پدر می شم.

سپاس خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

/ 2 نظر / 3 بازدید
فافا

به سلامتی ولی عجله داشتی واسه بابا شدن بزار حداقل 3 سال بگذره بعد ...

پریسا

1388 : پدر بعد از این یعنی کارگزاری زدی؟؟؟؟؟؟ یا تو یه کارگزاری کار می کنی؟ 1389 : مبارک پدر جان!