گر بدین سان زیست باید پاک

گر بدین سان زیست باید پست 

من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم

از بلند کاج کوچه ی بن بست

گر بدین سان زیست باید پاک

من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه

یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک

/ 0 نظر / 7 بازدید