سررسید

دوست و همکار عزیز، یه سررسید ارزش نداره ها، من گلایه ام از یواشکی دادنش به بعضی هاست، خوب آدم بهش بر می خوره، حالم بیشتر وقتی به هم می خوره که وسط ماجرا من برسم و شما هول کنی و خیلی ضایع بخوای مساله رو قایم کنی (به جای این که با یه رویکرد مثبت این کار رو کنی). خب یهو بگو دوستیمون ظاهریه، مصلحتیه. مطمئنا مختارم که در روابطم مصالح روحی و شخصی ام رو در نظر بگیرم، نه به خاطر سررسیدا.

/ 1 نظر / 12 بازدید
فروغ خاموش

واللــــــــــــــــــه!!!! راس میگی. کار خوبی میکنی![چشمک]