ارسال مجدد پس از 6 ماه

شش ماه پیش این عکس رو گذاشتم و نوشتم:

"ایستاده از وسط به چپ و راست:

 خودم (کارشناس زنجیره تامین شرکت تولیدی تاراذوب) - رضایا (کارشناس اسبق ساخت شرکت تولیدی تاراذوب و سرپرست امروز یکی از کارگاه های مپنا) - بابک (جانشین امروز رضایا)"

امروز و بعد از شش ماه می نویسم:

"ایستاده از وسط به چپ و راست:

 خودم (کارشناس اسبق زنجیره تامین شرکت تولیدی تاراذوب) - رضایا (کارشناس اسبق ساخت شرکت تولیدی تاراذوب و سرپرست امروز یکی از کارگاه های مپنا) - بابک (کارشناس اسبق ساخت شرکت تولیدی تاراذوب)"

یعنی

همه رفتیم

/ 0 نظر / 7 بازدید