دروغ بزرگی به نام بزرگی

چقدر سخته که وقتی یکم قد می کشی ببینی اونائی که زمانی واست بزرگ بودن چقدر کوچیکن. اون موقع ست که ترجیح می دی ازشون فاصله بگیری در حالی که زمانی واسه باهاشون بودن کیلومترها جاده رو طی می کردی. البته همه اش هم به بزرگترای زمانی بچه گی برنمی گرده، چون یه مقداری هم خط کش من بزرگ شده.

/ 0 نظر / 7 بازدید