شهادت

اینجانب صراحتا به اطلاع تمام دوستان و خویشان گذشته و حال ( خصوصا جماعت اناس) می رساند که خود را از اتهام غرور مبری دانسته و به شدیدترین لحن از آن برائت می جویم، لذا خواهشمند است سیر و سلوک اینجانب را حمل بر غرور نفرموده و جز به حیا و آزرم تاویل نفرمایید.

                                                                    با تشکر، یک متهم به غرور

/ 0 نظر / 5 بازدید