نمیاد

بالشت برمیداری که بدرازی و بازی فوتبال ایران و کره رو تماشا کنی. از اتاق که میای بیرون نرگس خانم میگه "پتو"، نگاهش می کنی، با نگاه نافذش تاکید می کنه که "پتو"، و این یعنی که علاوه بر این که بالشتت رو از دست دادی باید بری و یه پتو هم واسه سرکار خانم بیاری، درگیر یه همچین فرزندسالاری ای شده ایم اخیرا.

/ 2 نظر / 11 بازدید
لیلی سا

آخی.......شما بابا هستین؟!!!!!![نیشخند] به به...عالیه!!!!! تا باشه از این فرزند سالاری های شیرین زبانانه

آدرینا

الهی....کوچولویه نازنین...به قول لیلی تا باشه از این فرزند سالاری ها