سپاس و طلب

خدایا از رحمتی و حکمتی که به من ارزانی داشتی، حال آن که خود نادانسته خلاف آن را می طلبیدم، سپاس. خدایا قدرتی عطا فرما تا دگر فریب زشتی هایی را که در لباسی زیبا، با چهره ای معصوم و آوایی گوش نواز نمایان می شوند، نخورم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
رها

گاهی خدا نزدیکتر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم... خوشحالم که از یه امتحان سربلند بیرون اومدید