پ.ن

متن گفتنی نیست، مستقیم سر پ.ن.

پ.ن1: حضرت عشق بفرما که دلم خانه ی توست.

پ.ن2: عزیزجان هول نده، خودم میرم. یادت باشه من داشتم سعی می کردم بمونم ولی نگذاشتی، نخواستی.

پ.ن3: نیشخند (مخاطب خاص خصوصی داره)

پ.ن4: ابر بودیم و آفتاب شدیم

پ.ن5: اوهوم ما هم ایضاً انسانیم، به ما هم توهین شود دلخور می شویم، توهین هم که دیگر توهین است، خواسته و ناخواسته و رک و در پرده و با خنده و با غیض هم ندارد، توهین، توهین است.

پ.ن6: نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، بیهوده می کوشی بمانی مهربان ای دوست.   (محمدعلی بهمنی)

پ.ن7: این که بماند.

پ.ن8: دیشب یک برنامه ای در شبکه 4 بود که مهمان ویژه اش خیلی عزیز بود ولی از دستش دادیم.

پ.ن9:جالبه از روزی که قرار شد برحیلیم و برویم خوزستان، عجیب همشهری پیدا نموده ایم در فضای مجازی.

پ.ن10: یعنی خیلی خاطرت عزیزه که ایستادم و نبستمتا (مخاطب خاصش همین وبلاگه)

پ.ن11: بعضیا نفسشون حق، دیگه ببین آهشون چی کار می کنه با آدم، اگه حداقل به آدم بودن قبولمان بنمایند.

پ.ن12:

ای طلوع اولین دوست ای رفیق آخر من

به سلامت سفرت خوش ای یگانه یاور من

مقصدت هرجا که باشه هر جای دنیا که باشی

اون ور مرز شقایق پشت لحظه‌ها که باشی

خاطرت باشه که قلبت سپر بلای من بود

تنها دست تو رفیق دست بی‌ریای من بود

یاور همیشه مؤمن تو برو سفر سلامت

غم من نخور که دوری برای من شده عادت   (ایرج جنتی عطایی)

پ.ن13: اینجا تمومش نمیکنم چون میگن 13 نحسی میاره.

پ.ن14:

رنگ سال گذشته را دارد ، تمام روزهای امسالم

سیصدوشصت وپنج حسرت رامیکشم همچنان به دنبالم

قهوه ات را بنوش و باور کن،من به فنجان تو نمی گنجم

دیده ام درجهان نماچشمی ،که به تکرار می کشدفالم

یک نفرازغبار می آید،مژده ی تازه ی توتکراری است

یک نفر ازغبار آمد و زد ، زخمهای همیشه بر بالم

باز در جمع تازه ی اضداد ، حال و روزی نگفتنی دارم

هم نمیدانم ازچه می خندم،هم نمیدانم ازچه می نالم 

راستی در هوای شرجی هم ، دیدن دوستان تماشایی است

به غریبی قسم نمی دانم  چه بگویم جز این که خوشحالم

دوستانی عمیق آمده اند ، چهره هایی که غرقشان شده ام

میوه های رسیده ای که هنوز ، من به باغ کمالشان کالم

چندی است شعرهایم را ، جز برای خودم نمی خوانم

شاید از بس صدایشان زده ام ، دوست دارند دوستان  لالم (همون محمدعلی بهمنی)

ب.ن1: آه یادم رفت، لینکم جایی همین نزدیکی ها، توی یکی از همین وبلاگ ها گم شده.

ب.ن2: در مورد ب.ن1، باید توضیح بدم که حق این بود که حذفش کنم ولی خب قانون که حق و ناحق سرش نمیشه. لینکمان گم نشده بود، خودمان گمش کرده بودیم.

/ 2 نظر / 10 بازدید
عسل بانو

راستی در هوای شرجی هم ، دیدن دوستان تماشایی است

فروغ خمار

دروود و یاور همیشه مومن به ما روح تازه ای دمید. عشق من داریوش[قلب] همه بحث ها شد.راجع به تک تک پ ن ها!! از مایی رفیق!